VOOR VOLLEDIGE WEBSITE KLIK HIER

 

[ synopsis  website ]

 

Bedrijf

Tekstbureau  Dick van Niekerk \ teksten is gevestigd in Goirle ( adres:  Iepengaard 34, 5051 ZM Goirle ) Het tekstburo verzorgt journalistieke artikelen, tekst producties,  boeken, bundels, interviews, voorlichting en brochures. Daarnaast geeft het tekstbureau publiciteitsadviezen en advies bij een publiciteitscampage . Dick van Niekerk is sinds 1987 gevestigd als zelfstandig journalist en tekstschrijver. Hij is ook actief als auteur, schrijver en redacteur van gedenk boeken en gedenk bundels.

Producten en portfolio

De belangrijkste producten ( portfolio )op een rijtje: journalistieke artikelen, beleidsteksten, interviews, begeleiden publiciteit, advies bij publiciteitscampagne, lezingen, toespraken, ghostwriting, brochures en folders, tekst voor internet en website. De journalistieke artikelen zijn gebaseerd op gedegen persoonlijke research. Beleidsteksten voor bedrijven en instellingen worden door het tekstburo verzorgd in de vorm van een beleidsnota, jaarplan of werkplan. Bij grotere campagnes ( publiciteitscampagnes ) wordt begeleiding geboden om evenementen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Brochures worden verzorgd voor bedrijven, instellingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Het buro is  expert op het gebied van het schrijven van lezingen, toespraken ( ghostwriting ) en tekst voor internet en website. 

Specialisme, specialiteit, gespecialiseerd

Het tekstburo is gespecialiseerd in het specialisme milieu, sport ( breedtesport ), taal ( streektaal en streektalen ) en gezondheid. Milieu als specialiteit betekent aandacht voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier, ecologisch verantwoord handelen en permanente gerichtheid op aspecten van duurzaamheid van het menselijk gedrag. Onze ( milieu ) onderwerpen behandelen wij bij voorkeur vanuit een lokale of regionale invalshoek. Bij breedtesport gaat de belangstelling uit naar de maatschappelijke betekenis en de sociale meerwaarde van sport, en de relatie tussen sport en gezondheid. Speciaal is de aandacht voor de relatie tussen sportbeoefening en gezondheid, en een gezonde of ongezonde leefomgeving en gezondheid. Wij hebben ons in een serie van artikelen verdiept in het waarom en in de achtergronden van de grote belangstelling voor de streektaal en het dialect in ons land. 

Opdrachten en opdrachtgevers

Als tekstschrijver, schrijver, auteur, journalist of redacteur heeft tekstbureau  Dick van Niekerk \ teksten  gewerkt voor landelijke en regionale   opdrachtgevers ( o.a. de Volkskrant, Trouw, NOC * NSF, SISWO, NKS, NCSU, Zorg Consult, Zuider Ziekenhuis, Hondsberg Oisterwijk ) 

Tarief

Het  tarief bedraagt  85,00 per uur ( incusief BTW )  

Tekst, design, ontwerp en vormgeving website

De tekst voor de website werd verzorgd door Dick van Niekerk \ teksten, Iepengaard 34, 5051 ZM Goirle, Tel. (013) 5300100, Fax: (013) 5300101, E- mail: vniekerk@globalxs.nl. Design, ontwerp en vormgeving van de website: TAO webadvies ( website tekst, web advies en website ontwikkeling )