Dick van Niekerk \ teksten hanteert het volgende tarief als uitgangspunt:

research, tekstschrijven en publiciteitsbegeleiding:
 
90,00  per uur, inclusief btw en bureaukosten

Eventuele materiaalkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Reistijden langer dan twee uur per dag en per opdracht worden ook in rekening gebracht.
Voor duidelijk af te bakenen opdrachten of projecten wordt doorgaans een vaste prijs geoffreerd.

Leveringsvoorwaarden

Alle diensten en producten worden aangeboden onder de leveringsvoorwaarden van Tekstnet, beroepsvereniging voor professionals in tekst en taal.

 

                  website