Journalistieke artikelen

Beleidsteksten

Persberichten en publiciteitsbegeleiding

Brochures

zijn de belangrijkste werkterreinen van ons bedrijf

De journalistieke artikelen zijn doorgaans geschreven voor tijdschriften of verzamelbundels. Zij berusten op een gedegen, persoonlijke research.

De beleidsteksten betreffen meestal in sobere, aansprekende stijl geformuleerde werkplannen voor bedrijven en instellingen.

De publiciteitsbegeleiding geldt doorgaans  voor speciale projecten die onder aandacht van een breed publiek gebracht dienen te worden.

De brochures zijn in de meeste gevallen bedoeld om activiteiten of acties onder aandacht te brengen van verenigingen of instellingen zonder winstoogmerk.

Daarnaast heeft ons bedrijf specifieke expertise in het schrijven van:

Lezingen, toespraken en internet teksten  

 

   

                 website