Groen

Gezondheid

Sport

Talen


Deze specialiteiten lopen als vier, soms ineengevlochten draden door onze activiteiten.

Groen is voor ons het sleutelwoord achter voorrang voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier, ecologisch verantwoord handelen en permanente aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van het menselijk gedrag. Onze groene onderwerpen behandelen wij bij voorkeur vanuit een lokale of regionale invalshoek.

Gezondheid zien we niet als een waarde op zich. Wij laten ons graag boeien door de omgevingsfactoren die inwerken op de gezondheid. Speciale aandacht hebben we uiteraard voor de relatie tussen sportbeoefening en gezondheid, en een (on)gezonde leefomgeving en gezondheid.

Bij breedtesport gaat onze belangstelling vooral uit naar de maatschappelijke betekenis en de sociale meerwaarde van sport, en de relatie tussen sport en gezondheid. Ook zijn we geboeid door de manier waarop sportverenigingen steeds weer dienen te anticiperen op de veranderende vragen en behoeftes van de leden.

Een merkwaardig fenomeen: de alom herlevende belangstelling voor de streektalen. Bij de niet – sprekers is de belangstelling vaak nog het grootst. Wij hebben ons in een serie van artikelen verdiept in het waarom en in de achtergronden van deze ‘dialectrenaissance’ in ons land. 

Onze specialiteiten geven globaal iets aan van de richting waarin we momenteel werken.
Onze specialismen hebben we niet om ze langdurig of krampachtig te koesteren.
De afgelopen zeventien jaar is regelmatig gebleken dat zich spontaan een nieuwe specialiteit ontwikkelde.

Als veelzijdig tekstbureau staan wij uiteraard ook open  voor andere boeiende onderwerpen.

 

                © website