We hebben de aarde niet gekregen van onze ouders en voorouders. Nee, wij hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen. (anoniem)

Groen is voor ons het sleutelwoord achter: voorrang voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier, ecologisch verantwoord handelen en permanente aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van het menselijke gedrag. Onze groene onderwerpen behandelen wij bij voorkeur vanuit een lokale of regionale invalshoek.

 

                 website