‘And when at last the Great Scorer comes, he will not ask you: Did you win the game? His question will be: HOW did you play the game?’ (anoniem) 

Bij breedtesport gaat onze belangstelling vooral uit naar de maatschappelijke betekenis en de sociale meerwaarde van sport, en de relatie tussen sport en gezondheid. Ook zijn we geboeid door de manier waarop sportverenigingen steeds weer dienen te anticiperen op de veranderende vragen en behoeftes van de leden.

 

                 © website