Interview met Jürgen Koschel, de coach van Anky van Grunsven tijdens de Olympische Spelen 2000 in Sydney.
Opgenomen in het boek Gouden Coaches, Een 
eeuw Olympische coaching in Nederland.
Uitgave: NOC * NSF

 

 

            meer
          
vorige pagina

                        © website