Journalistiek artikel in de NKS bijlage van Sport Bestuur 
en Management over de succesfactoren van het  
gemeentelijke sportbeleid van de gemeente Venlo
Uitgave: NKS ( Nederlandse Katholieke Sportfederatie )

 

            vorige pagina

                      website