Interview in het magazine Sportief van de NCSU met 
sportfilosoof  Johan Steenbergen naar aanleiding van
zijn proefschrift "Grenzen aan de sport"
Uitgave: NCSU ( Nederlandse Christelijke Sport Unie )

 

           vorige pagina

                      website